Edunvalvonta

JHL:n edunvalvonta Espoossa

Luottamusmies on työpaikan luottopakki ja tietopankki, jonka liitto on kouluttanut. Luottamusmies on työntekijöiden tärkein edustaja työpaikalla työsuojeluvaltuutetun rinnalla. Hän edustaa työpaikalla JHL: ään kuuluvia työntekijöitä ja on apuna, jos jokin asia työsuhteessa on epäselvä ja askarruttaa mieltä.

Erimielisyysasian kanssa edetään edunvalvontaketjun mukaisesti. Asiat ratkeavat tavallisesti nopeasti työpaikoilla. Keskustele aina ensin asiasta lähimmän esimiehen kanssa. Tässä tilanteessa on hyvä esittää kirjallisesti, mistä olet eri mieltä.

Jos keskustelun jälkeen asia ei ratkea, ota yhteys omaan luottamusmieheen ja/tai pääluottamusmieheen tai työsuojeluasioissa työsuojeluasiamieheen ja/tai työsuojeluvaltuutettuun. Heiltä saat myös neuvoja siitä, miten ongelmatilanteen kanssa tulisi edetä.

Espoon kaupungin palveluksessa olevien luottamusmiesten ajankäytön periaatteista ja organisoinnista tehdyn paikallisen virka-ja työehtosopimuksen soveltaminen Espoon kunta-alan yhteisjärjestöön JHL:ry 1.1.2020 - 31.12.2021

Ajankäytön kohdentaminen

  • Pääluottamusmies I:  5pv / viikko
  • Pääluottamusmies II:  5 pv / viikko
  • Varapääluottamusmies I 1 pv / viikko ja
    varapääluottamusmies II 1 pv / viikko
  • Yhteisjärjestön puheenjohtaja  2 pv / viikko
  • Ammattialakohtaiset luottamusmiehet 7 pv / vuosi
  • Espoo Cateringin pääluottamusmies 2,5 pv / viikko