Espoon yhteisjärjestön hallitus ja edustajisto

Hallitus

Yhteisjärjestön hallitus koordinoi JHL:n edunvalvontaa ja yhteistoimintaa Espoossa. Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa kesäkuukausia lukuun ottamatta, tarvittaessa useammin. 

Espoon kunta-alan yhteisjärjestö JHL ry:n hallitus muodostuu jäsenyhdistysten hallitusten jäsenistä. Pääluottamusmiehillä, varapääluottamusmiehillä ja JHL:läisillä työsuojeluvaltuutetuilla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. 

Yhteisjärjestön työvaliokunnan muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, yhdistysten puheenjohtajat ja pääluottamusmiehet. 

Hallituksen toimikausi on kalenterivuodet 2020-2021 

Edustajisto 

Edustajiston jäsenet valitaan yhdistyksittäin jäsenmärään mukaan. Edustajisto käyttää ylintä päätäntävaltaa Yhteisjärjestössä. Edustajisto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, kevät- ja syyskokoukseen. Kokouksissa hyväksytään vuosittain hallituksen laatimat toimintasuunnitelma ja -kertomus. 

Edustajisto vahvistaa puheenjohtajan ja luottamusmiesten valinnan toimikausittain.